Loading...

ABOUT US

Meet the team behind ⦃param⦄

OUR TEAM

Vaidee

Vaideeswaran Sethuraman

Founder & CEO
Jitendra Kumar Balla

Jitendra Kumar Balla

Core Protocol Dev.
Vivek

Vivek Vasudevan

Partnerships
Anand Kumar

Dr V.Anand Kumar

MARKETING|FINANCE
Pradeep VK

Pradeep VK

Marketing|Finance
Sreelakshmi

Sreelakshmi V

Legal|Finance|Ops

ADVISORS

Nitin Sharma

Nitin Sharma

Blockchain Advisor
Sunil Rao

Sunil Rao

GTM Advisor
richard kim

richard kim

Blockchain Advisor
Phil Windley

Phil Windley

Blockchain Advisor
Jaspreet Bindra

Jaspreet Bindra

GTM Advisor